• info@humandanismanlik.com
Thumb

Kurumsal Danışmanlık

PATRONLAR, İŞVERENLER, ŞİRKET YÖNETİCİLERİ, HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANLARI, CEO'LAR

Kurum içi iletişimi artırarak çalışanlarınız arasında iletişimi güçlendirerek motivasyonu ve verimliliği yükseltmek amacıyla; kurumunuza,çalışanlara hatta patronlara özel programlar tasarlıyoruz.

Biliyoruz ki çalışanların bireysel anlamda morallerinin iyi olması takım çalışmalarında motivasyonlarının artması kurumla uyum içinde olması iş gücünün verimini artıracaktır.
Şirketlerin ve tüm kurumların motivasyon çalışmalarını belirli periyotlarla uygulaması üretim hizmet ve kaliteyide artıracaktır.

Araştırmalara göre çalışan bağlılığı seviyesi yüksek şirketlerin,aidiyet duygusu olmayan ve bağlılık seviyesi düşük olan çalışanlara sahip şirketlere göre çok daha başarılı oldukları saptanmıştır.İyi bir yöneticiyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik; çalışanların bağlılığını motivasyonlarını artıracak çözümler üretmekteki hassasiyetidir.

Kuruma özel yapacağımız çalışmalar neticesinde kurum içi uyum moral motivasyon artacağı gibi,çalısanlarınızın farklı beceri ve potansiyellerini de keşfetmiş olacaksınız.Ayrıca kurum içinde görev, yetki ve sorumlulukları paylaştırmada çok etkin, pozitif rol oynayacaktır.
Bu özel çalışmalarla ekip veya bireysel anlamda birbirlerinin farklı yönlerini de göreceksiniz. iletişim ve motivasyon ortamında istenilen farkındalık ve uyum sağlanıldığı kazanımlarda bu yönde çok daha ileri boyutta olacak.Ayrıca aidiyet duygusu ve kurum çalışan ilişkişi çok daha gelişerek verimlilik yükselecektir.

Bünyenize dahil edeceğiniz stajyerlerin potansiyelleri, motivasyon şekilleri ve kurum içinde dahil edeceğiniz alan,bölüm veya departmanların hangisinde olması gerektiğini; yetenek ve iletişim becerilerinin nasıl ve ne durumda olduğunu da artık bilmek kolay. stajyerlerin verim gücü uyumu yönlendirilmesi konusunda yaşanılacak handikapların önüne geçmek de hiç de zor olmayacaktır.işe alımlarda yapacağınız test ve analizler hangi alan veya departmanda görev yapacaklarını önceden belirleyip aksiyon almanıza destekleyici olacaktır.Bu da sizlerin bir adım önde olması demektir.

PEKİ BİZLER SİZLERE NE HİZMETLER SUNUYORUZ:

Çalışanlarınızın; GENETİK YAZILIM TEST ve ANALİZ lerini yapıyor, kişiye özel 17 sayfalık bir raporla sunum gerçekleştiriyoruz.

DOĞUM HARİTASI ANALİZİ ile
çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini,
potansiyellerini,
psikolojik durumlarını,
düşünce yapısını,
yeteneklerini,
iletişim şekillerini,
çalışma yöntemlerini,
başarılı olmaları muhtemel sektör veya bölümleri,
motivasyon şekillerini ve daha birçok bilgiyi sağlayabilir, kurum içinde görev ve sorumlulukları verirken kişilerin aidiyet duygularını geliştirmenize yardımcı olabiliriz.

DUYGU VE MOTİVASYON KOÇ luğu ile kurum içinde yaşanmış veya yaşanabilecek olumsuzluklar en aza indirgenebilir.kişisel veya takım motivasyonunu sağlayabilir.Takım değerlerine uyum gösterirİz.Çalışanların performans ve ayrıcalıklarını belirleyen bir unsur olduğundan;özellikle çalışan planmalamaları ve şirket yönetimi için uygulanması gerekli ve faydalı bir yöntemdir.

NLT-EFT
Genetik yazılım-doğum harıtası verileriyle birlikte bireysel veya toplu şekilde kişilerin psikolojilerinin ve travmalarının çalışma hayatlarına yansıyan negatiflerinden arınmalarını sağlanıp,olumsuzluk hislerini başarısızlık korkularını motivasyonlarını etkileyen faktörlere tampon görevi sağlayabilirz. İstikrarlı çalışma pozitif bakış açısıyla mutlu ve verimli çalışma ortamları ve takım arkadaşlıkları oluşmuş olur.

KURUMLARA KURUMLARIN KENDİ İÇİNDEKİ ALANLARA VE İÇ POTANSİYELLERİNE YÖNELİK ÖZEL PAKET PROGRAMLARLA BİREYSEL VEYA TAKIM ÇALIŞMALARI YAPARAK KARİYERLERİNİZDE YEPYENİ AÇILIMLAR VE FARKINDALIKLAR OLUŞTURMAYA HAZIRIZ..

Randevu Alın!

Hemen bizimle iletişime geçerek randevu talebinde bulunabilirsiniz.

(012) 6679545

× Merhaba!